Rekisteriseloste

Share |
31.08.2018

Rekisterin pitäjä
Palviaisen tila

Kylänlahdentie 37
81810 Jamali

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Jari Palviainen
palviaisentila@gmail.com
040-5858 452

Lyhyesti
Tallennamme asiakkaan nimen, puhelinnumeron osoitteen ja sähköpostiosoitteen
laskutusta varten. Tiedot tallennetaan Arkhimedes -laskutusohjelmaan. Tietoja käsittelee
vain Palviaisen tilan henkilökunta ja laskutusohjelman palveluntarjoaja heidän omien
tietosuojakäytänteidensä mukaisesti. Siun Soten palveluntuottajana Palviaisen tilalla on
erillinen sopimus henkilötietojen käsittelystä.

Rekisterin nimi
Palviaisen tilan asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste
Henkilö on ottanut yhteyttä tilan sähköpostiin/ facebookin kautta ja hänelle vastataan tai
käsitellään tilausta. Henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Palviaisen tilan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä
asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja
voidaan käyttää Palviaisen tilan toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin.
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. 
Palviaisen tila saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen
yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin
palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Palviaisen tilan
asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta. Asiakkaalla on oikeus kieltää
tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä rekisterinhoitajalle.

Siun Soten kanssa löytöeläinten vastaanottamisesta tehdyn sopimuksen vaikutus
henkilötietojen käsittelyyn
Palviaisen tila käsittelee Siun Soten puolesta henkilötietoja Siun Soten antamien ohjeiden
mukaisesti. Löytöeläntoiminnan yhteydessä saatuja henkilötietoja käytetään vain
Palviaisen tilan ja Siun Soten välisen sopimuksen ehtojen täyttämiseksi. Palviaisen tila ei
vastaa rekisteröityjen pyyntöihin jotka liittyvät hänen oikeuksiensa käyttämiseen vaan
välittää pyynnön Siun Sotelle joka käsittelee asian. Tarvittaessa Siun Sotella on oikeus
tarkistaa löytöeläintoimintaan liittyvät henkilörekisterit. Palviaisen tilan henkilöstöä sitoo salassapitovelvollisuus muulloin kuin lain edellyttämissä viranomaisasioissa. Palviaisen tilalla on velvollisuus ilmoittaa Siun Sotelle välittömästi epäillystä tai tapahtuneesta tietoturvaloukkauksesta. Henkilötiedot on säilytettävä sopimuksen päättymiseen saakka mikäli lainsäädäntö tai viranomaisten määräys ei sitä erikseen kiellä. Löytöeläintoimintaan liittyvät henkilötiedot säilytetään paperisina lomakkeina lukitussa tilassa johon on pääsy ainoastaan Palviaisen tilan henkilöstöllä. Laskutukseen liittyviä henkilötietoja säilytetään Arkhimedes laskutusohjelmassa jonka vastuulla on sinne tallennetut laskutustiedot.

Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Tiedot käsitellyistä tilauksista
Tiedot löytöeläimen kiinniottamisen yhteydessä
Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Palviaisen tilan käytössä, paitsi Palviaisen tilan
käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa lisäarvopalvelun tuottamiseen. Tietoja ei kuitenkaan
luovuteta Palviaisen tilan ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön
paitsi lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin
ulkopuolelle, ellei se ole Palviaisen tilan tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen
varmistamiseksi tarpeellista. Löytöeläintoimintaan liittyviä henkilötietoja ei ilman Siun
Soten erillistä lupaa luovuteta Euroopan Unionin ulkopuolelle.
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö estä
tietojen poistamista.

Rekisterin suojaus
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Palviaisen tilan
hallinnoimia käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Palviaisen tilan salasanasuojatulla
tietokoneella /pilvipalvelussa.

31.08.2018Rekisteriseloste
04.12.2017Mangaa munataksissa
21.10.2017Saatavilla mangalitzaa
16.06.2017Myydään aikuisia emakoita astutettuna
31.03.2017Etsitään yhteistyökumppania
12.03.2017Possuja varattavissa!
13.02.2017Emme kasvata kalkkunoita tänä vuonna
22.01.2017Myytävien nasujen suku
24.12.2016Hyvää Joulua!
20.12.2016Tiedote

Siirry arkistoon »